دوره تخصصی مدلسازی شایستگی

هدف این دوره تخصصی، ایجاد دانش و مهارت مرتبط با مدلسازی شایستگی (به عنوان یک پارادایم نوین در حوزه مدیریت منابع انسانی) می‌باشد. به افراد شرکت‌کننده در این دوره، گواهینامه معتبر ارائه خواهد شد

جهت دریافت مشاوره و ارتباط با کارشناسان ما، با ما تماس بگیرید