دوره تخصصی تناسب شغلی

هدف این دوره تخصصی، ایجاد دانش و مهارت در حوزه استفاده از سامانه تناسب شغلی (کاربری تخصصی سامانه و بهره‌گیری از نتایج در سیاست‌گذاری‌های حوزه منابع انسانی) می‌باشد. به افراد شرکت‌کننده در این دوره، گواهینامه معتبر ارائه خواهد شد.

جهت دریافت مشاوره و ارتباط با کارشناسان ما، با ما تماس بگیرید