دوره های آموزشی

شرکت مشاوره مدیریت فرهیختگان در راستای رسالت سازمانی خود (کمک به سازمان‌ها در راستای جذب و توسعه سرمایه انسانی شایسته و تسهیم دانش و تجربیات خود) دوره‌های مختلفی را برگزار می‌نماید. از جمله این دوره‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

  • دوره تخصصی پرورش ارزیاب کانون‌های ارزیابی و توسعه
  • دوره تخصصی پرورش مصاحبه‌گر CBBI
  • دوره تخصصی مدلسازی شایستگی
  • دوره تخصصی تناسب شغلی
جهت دریافت مشاوره و ارتباط با کارشناسان ما، با ما تماس بگیرید