درباره ما

معرفی شرکت

شرکت مشاوره مدیریت فرهیختگان یکی از 5 مجموعه حقوقی فعال در ذیل هلدینگ فرهیختگان جوان است که سابقه‌ای طولانی در زمینه نیرویابی، ارزیابی، استخدام و توسعه سرمایه انسانی سازمان‌ها دارد. یکی از نقاط تمایز این شرکت از سایر مجموعه‌های مشابه، این است که با ساخت و هنجاریابی پرسشنامه‌ها و آزمون‌ها و همچنین با تجزیه و تحلیل جامع مشاغل توانسته است ابزارهای خوبی برای شناسایی ویژگی‌های روان‌شناختی و توانمندی‌های افراد و ارزیابی تناسب آن¬ها با مشاغل مختلف طراحی نماید.

شرکت مشاوره مدیریت فرهیختگان در سال 1390 و با هدف کمک به سازمان‌ها در راستای مدیریت اثربخش و کارآمد به صورت رسمی تاسیس گردیده و در این راستا ابزارهای مختلفی (آزمون‌ها، نرم‌افزارها و...) را توسعه داده است. (پیشینه فعالیت‌های هلدینگ فرهیختگان جوان به سال 1386 برمی‌گردد).

خدمات

تجزیه ‌و تحلیل مشاغل و مدلسازی شایستگی
آزمون سنجش تناسب شغلی
مصاحبه استخدامی
کانون ارزیابی و توسعه شایستگی‌ها

سازمان‌های مختلفی از خدمات این شرکت در راستای جذب و توسعه منابع انسانی خود استفاده نموده‌اند

مجوزها

شرکت مشاوره مدیریت فرهیختگان، تمامی مجوزهای لازم در ارتباط با موضوعات کاری خود را دریافت نموده است. همچنین تفاهم‌نامه‌هایی نیز در حوزه‌های کاری شرکت به امضاء رسیده است.

مجوز فعالیت به عنوان شرکت خدمات مشاوره مدیریت

به شماره: 411622 از سازمان اداری ثبت شرکت‌ ها

تاییدیه ساخت و هنجاریابی پرسشنامه‌ها و آزمون‌های تناسب شغلی

به شماره: 6185 م.پ از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

گواهی صلاحیت طراحی و اجرای کانون‌های ارزیابی و توسعه

به شماره: 72446 از سازمان اداری و استخدامی کشور

مشتریان

سازمان‌های مختلفی از خدمات شرکت مشاوره مدیریت فرهیختگان استفاده نموده‌اند، که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود

جهت دریافت مشاوره و ارتباط با کارشناسان ما، با ما تماس بگیرید