کانون توسعه شایستگی‌ها

پس از تجربیات گسترده سازمان‌ها در اجرای موفقیت‌آمیز کانون‌های ارزیابی (با هدف ارزیابی شایستگی‌ها و استخدام یا ارتقاء کارکنان)، رفته رفته این دید شکل گرفت که از این فن‌آوری می‌توان در حوزه توسعه مهارت‌های کارکنان نیز استفاده نمود. در نتیجه به مرور زمان، کانون‌های مرتبط با موضوع توسعه شکل گرفتند و رواج یافتند.
هر چند که در ایران، تقریبا تنها کانون‌های ارزیابی اجرایی شده‌اند (آن هم با کیفیت‌های متفاوت) و غفلت گسترده‌ای در حوزه کانون‌های توسعه (Development Centres) – و همچنین کانون‌های ارزیابی توسعه‌ای (Developmental Assessment Centres) – وجود دارد، اما کانون ارزیابی فرهیختگان این آمادگی را دارد تا خدمات خود را در حوزه کانون‌های توسعه نیز ارائه نماید.

در یک دسته‌بندی دقیق‌تر می‌توان کانون‌های مرتبط با هدف توسعه را به دو دسته مختلف تقسیم نمود:

  • کانون‌های ارزیابی توسعه‌ای (Developmental Assessment Centres) که با هدف شناخت نقاط قوت و قابل توسعه کارکنان (عموما مدیران) دنبال می‌شوند.
  • کانون‌های توسعه (Development Centres) که با هدف کمک به افراد به منظور تقویت توانمدی‌های خود (بر اساس مدل شایستگی شغل موردنظر) شکل می‌گیرند.

پس از تجربیات گسترده سازمان‌ها در اجرای موفقیت‌آمیز کانون‌های ارزیابی (با هدفارزیابی شایستگی‌ها و استخدام یا ارتقاء کارکنان)، رفته رفته این دید شکل گرفت که از این فن‌آوری می‌توان در حوزه توسعه مهارت‌های کارکنان نیز استفاده نمود. در نتیجه به مرور زمان، کانون‌های مرتبط با موضوع توسعه شکل گرفتند و رواج یافتند.

هر چند که در ایران، تقریبا تنها کانون‌های ارزیابی اجرایی شده است (با کیفیت‌های متفاوت) و غفلت گسترده‌ای در حوزه کانون‌های توسعه – و همچنین کانون‌های ارزیابی توسعه‌ای – وجود دارد، اما کانون ارزیابی فرهیختگان این آمادگی را دارد تا خدمات خود را در حوزه کانون‌های توسعه نیز ارائه نماید.

به جز تفاوت در هدف، برخی از تفاوت‌های کانون‌های مرتبط با توسعه با کانون‌های ارزیابی به شرح زیر است:

  • در این کانون‌ها فعالیت‌های بیشتری برای تشریح فرآیند ارزیابی انجام می‌گردد.
  • در طول فرآیند این کانون‌ها، بازخوردهای مفصلی به شرکت‌کنندگان ارایه می‌گردد.
  • ارزیابی‌شونده در این کانون‌ها رد یا قبول نمی‌شود؛ خروجی این کانون‌ها غالبا یک گزارش بازخورد با جزئیات مفصل است که در کنار آن، به ازاء هر یک از افراد ارزیابی‌شونده، یک برنامه توسعه فردی نیز ارائه خواهد شد.

ذکر این نکته ضروری است که یکی از حوزه‌های مهمی که در آن از کانون‌های مرتبط با توسعه استفاده گسترده‌ای می‌گردد، حوزه برنامه‌ریزی جانشینی (Succession Planning) است (هر چند که در این حوزه از کانون‌های ارزیابی نیز استفاده می‌شود.).

شرکت مشاوره مدیریت فرهیختگان با تکیه بر تجارب ارزنده خود در حوزه‌های مختلف منابع انسانی، این قابلیت را دارد تا ضمن برگزاری کانون ارزیابی توسعه‌ای و کانون توسعه، متناسب با نیاز مشتری، خروجی‌های لازم (از جمله؛ برنامه آموزش و توسعه، برنامه‌ریزی جانشینی و…) را نیز ارایه نماید.

جهت دریافت مشاوره و ارتباط با کارشناسان ما، با ما تماس بگیرید