کانون ارزیابی شایستگی ها

کانون ارزیابی (Assessment Centre)، روشی نظام‌مند است که با تکیه بر مفهوم شبیه‌سازی، به ارزیابی ویژگی‌های رفتاری کارکنان و مدیران می‌پردازد. عبارت کانون ارزیابی، از مکانی در شرکت مخابرات آمریکا (AT&T) که در آن پتانسیل مدیریتی کارمندان مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، اتخاذ شده است.
شرکت مشاوره مدیریت فرهیختگان تجربه‌ای بسیار ارزنده در طراحی و اجرای کانون‌های ارزیابی دارد که ناشی از همکاری‌های گسترده و طولانی با شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف است. این شرکت این قابلیت را دارد که با اتکا بر اندوخته علمی و تجربیات اجرایی خود و همچنین به پشتوانه مجوزهای دریافتی از سازمان اداری و استخدامی، کلیه فرآیندهای یک کانون ارزیابی (از طراحی مدل شایستگی تا انجام ارزیابی و ارایه نتایج متنوع) را در اسرع وقت و با بهترین کیفیت ممکن به انجام برساند.

کانون ارزیابی شایستگی‌ها، روشی نظام‌مند است که با تکیه بر مفهوم شبیه‌سازی، به ارزیابی ویژگی‌های رفتاری کارکنان و مدیران می‌پردازد. عبارت کانون ارزیابی، از مکانی در شرکت مخابرات آمریکا (AT&T) که در آن پتانسیل مدیریتی کارمندان مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، اتخاذ شده است.

با اینکه کانون‌های ارزیابی در اروپا به وجود آمده‌اند، اما داده‌های اکثر منابع علمی حکایت از ایجاد آن در آمریکا دارد. یکی از قدیمی‌ترین نمونه‌هایی که به کانون ارزیابی شباهت داشت، هیئت‌های مصاحبه ارتش در بریتانیا (تحت عنوان هیئت‌های گزینش اداره جنگ یا War Office Selection Boards (WOSBs) بود که در سال ۱۹۴۲ ایجاد شد و اقداماتی انجام داد که بعدها در سایر واحدهای ارتش نیز به کار گرفته شد. این کانون بعدها به هیئت گزینش افسران ارتش یا Army Officer Selection Board (AOSB) تغییر نام داد.

برای توصیف کانون ارزیابی از عبارت «فن‌آوری کانون ارزیابی» استفاده می‌گردد. این تعبیر دو ویژگی‌ مهم را در بر می‌گیرد:

  • همانند بیشتر فناوری‌ها، ابزارهای انجام کار تا حدی انعطاف دارند. این درجه از انعطاف‌پذیری باعث می‌شود که دو کانون ارزیابی متفاوت، احساس و نتیجه متفاوتی را در فرد برانگیزد.
  • این رویداد، فرآیندی منسجم با اجزایی کلیدی است. همانند بسیاری از فرآیندها، در مورد کانون نیز رویه‌هایی متعددی برای رسیدن به هدف وجود دارد، اما اجزاء کلیدی خاصی نیز وجود دارند که بی‌توجهی به آن‌ها نتایج نامناسبی به دنبال خواهد داشت.

شرکت مشاوره مدیریت فرهیختگان تجربه‌ای بسیار ارزنده در برگزاری کانون‌های ارزیابی دارد که ناشی از همکاری‌های گسترده با سازمان‌های بزرگ کشور (از جمله ارزیابی: برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران ادارات تبلیغات اسلامی، کارشناسان فنی سازمان صدا و سیما و برخی از مجموعه‌های نظامی) است.

این شرکت این قابلیت را دارد که با اتکا بر اندوخته علمی و تجربیات اجرایی خود و همچنین به پشتوانه مجوزهای دریافتی از سازمان اداری و استخدامی، کلیه فرآیند یک کانون ارزیابی (از طراحی مدل شایستگی تا انجام ارزیابی و ارایه نتایج متنوع) را در اسرع وقت و با بهترین کیفیت ممکن به انجام برساند.

جهت دریافت مشاوره و ارتباط با کارشناسان ما، با ما تماس بگیرید